Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 19 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Alfred, Wincenty, Włodzisław

Miejsca Pamięci Narodowej

Miejsce Pamięci Narodowej nr 2

Rodzaj obiektu: Pomnik.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia), położenie obiektu: Chotów , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Olesznie, Pomnik znajduje się przy drodze powiatowej z Włoszczowy do Chotowa.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

CZEŚĆ

POLEGŁYM W WALCE

Z FASZYZMEM

W XVIII-TĄ ROCZNICĘ

ZWYCIĘSKIEJ BITWY KTÓRĄ

STOCZYLI PARTYZANCI „AK”

W DNIU 28-X-1944 r.

WALECZNYM PARTYZANTOM

RODACY

Treść napisów na tablicach znajdujących się obok pomnika przedstawiają załączone fotografie.

 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria  

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 3

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Pomnik w lesie.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Kozia Wieś , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Olesznie, pomnik w lesie za przejazdem kolejowym w kierunku miejscowości Kluczewsko.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

Ś. P.

NIEZNANY PARTYZANT PS „KRUK”UR .1921r.

WSTĄPIŁ DO ODDZIAŁU NARODOWA

ORGANIZACJA WOJSKOWA/NOW/W1940 r.

POD DOWÓDZTWEM PLUT.PL„DYSZEL”

LEONA BISKUPSKIEGO

WALCZYŁ W ODDZIALE NOW.

NA TERENIE POW. WŁOSZCZOWSKIEGO

W DNIU 6 VIII 1943r. W WALCE Z NIEMCAMI

POLEGŁ W LESIE KOZIA WIEŚ

GM. OLESZNO-I TU POCHOWANY

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

KIEROWNIK REJONU ZKRPiBWP

WE WŁOSZCZOWIE

Kpt.rez.MIGACZ MIECZYSŁAW

TABLICE WYKONAŁ

H. KWIATKOWSKI ZAM. KONIECPOL

MAJ 1997r.

ZARZĄD KOŁA

MIEJSKO GMINNEGO

ZKRPiBWP.

W KRASOCINIE

STR.SIERŻ.ŁAPOT MAKSYMILIAN

 Galeria Galeria Galeria  

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 4

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Obelisk.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia, położenie obiektu: Kozia Wieś, gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Olesznie,trasa z Koziej Wsi
w kierunku miejscowości Kluczewsko (na skraju lasu).

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.): treść napisu znajduje się na załączonej fotografii.

 Galeria Galeria Galeria  

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 5

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Pomnik.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Krasocin , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, cmentarz parafialny w Krasocinie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty dz. m. i Św. Tekli dz. w Krasocinie.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA

 

 Galeria Galeria   

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 6

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Mogiła zbiorowa.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Krasocin , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty dz. m. i Św. Tekli dz. w Krasocinie, cmentarz parafialny w Krasocinie (przy drodze wojewódzkiej 786 Kielce – Częstochowa).

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

Zamordowani przez hitlerowców

15 sierpnia 1943 r

Ś. P.

GOSZCZYŃSKI ALEKSANDER

LAT 40

PSEŁDONIM DĄB

ŚWIEBODA JAN

LAT 31

PSEUDONIM MACIEJ

WŁODARSKI STRFAN

LAT 43

PSEUDONIM JESION

TRYBEK JAN

LAT 45

PSEUDONIM MARNY

SZAŁAŃSKI BOLESŁAW

LAT 41

PSEUDONIM SOSNA

TŁUSTOCHOWICZ STANISŁAW

LAT 32

PSEUDONIM KAKTUS

KLIM IGNACY

LAT 53

PSEUDONIM MAŁY

Pokój Ich Duszom

 

 Galeria Galeria   

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 7

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Pomnik.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Krasocin , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty dz. m. i Św. Tekli dz.w Krasocinie , cmentarz parafialny w Krasocinie (przy drodze wojewódzkiej 786 Kielce – Częstochowa).

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.)

Ś.P.

WERONIKA BUBIS - żyła lat 23

JANINA KLIM - żyła lat 20

LEON KLIM - żył lat 17

TADEUSZ KLIM - żył lat 15

STANISŁAW KOWALCZYK - żył lat 44

STANISŁAWA KUKLA - żyła lat 17

WŁADYSŁAW LIS - żył lat 18

ANTONI ŁASZEK - żył lat 28

BOLESŁAW MAJECKI - żył lat 37

LEOKADIA PASIŃSKA - żyła lat 15

FLORENTYNA SIWEK - żyła lat 41

WŁADYSŁAW SIWEK - żył lat 50

OTOLIA STAŃCZYK - żyła lat 20

STANISŁAW STAŃCZYK - żył lat 15

WŁADYSŁAW STAŃCZYK - żył lat 18

MARIANNA ŚLIWKA - żył lat 65

WŁADYSŁAWA ŚLIWKA - żyła lat 28

WERONIKA WILK – żyła lat 14

ŁĄCZNICZKA NN

Zginęli z rąk okupanta w dniu 28 lipca 1944 r.

Cześć pamięci!

 

 Galeria Galeria   

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 8

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): tablica upamiętniająca.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Krasocin, gmina Krasocin, powiat włoszczowski, budynek ZPO im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie (wewnątrz budynku).

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

KIEROWNIK SZKOŁY JÓZEF GAJDZIŃSKI

ZGINĄŁ W DN. 14 MARCA 1941 ROKU

ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ

W OBOZIE KONCENTRACYJNYM W DACHAU

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

OGNISKO ZNP KRASOCIN

MŁODZIEŻ, SPOŁECZEŃSTWO

KRASOCIN DN. 17 VI 1973 R.

 Galeria    

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 9

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.):

Tablica upamiętniająca.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Krasocin , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, ZPO im. rtm. Witolda Pileckiego.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

ROTMISTRZ

WITOLD PILECKI

1901 – 1948

W hołdzie niezłomnemu obrońcy Ojczyzny patronowi Zespołu Placówek Oświatowych w Krasocinie

Krasocin, 17 czerwca 2016 r.

 

 Galeria    

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 10

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Cmentarz.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Ludynia , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Kozłowie, cmentarz wojenny znajduje się przy drodze prowadzącej z Ludyni w kierunku zachodnim, na skraju lasu.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

Treść napisu na drewnianej tablicy informacyjnej:

CMENTARZ WOJENNY PRAWEM CHRONIONY

SPOCZYWA TU 14 ŻOŁNIERZY ARMII

NIEMIECKIEJ GŁÓWNIE Z 133 PUŁKU PIECH.

LANDWERY I 3 Z ARMII ROSYJSKIEJ

Z WALK 1914 – 1915

U SCHYŁKU II WOJNY ŚWIATOWEJ

POCHOWANO TU KILKUNASTU ŻOŁNIERZY ARMII NIEMIECKIEJ

 

 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria    

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 11

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): głaz.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Ludynia , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Kozłowie,głaz znajduje się przy drodze prowadzącej z Ludyni
w kierunku zachodnim, na skraju lasu (w sąsiedztwie cmentarza wojennego).

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

PAMIĘCI

WACHMISTRZA KAMIŃSKIEGO

I POWSTAŃCÓW Z ODDZIAŁU ANDERLINIEGO

POLEGŁYCH W POTYCZCE Z MOSKALAMI

W LUDYNI 8 KWIETNIA 1864 ROKU

W 150. ROCZNICĘ

WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

MIESZKAŃCY LUDYNI

I GMINY KRASOCIN

2013 R.

WŁOSZCZOWSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE

ODDZIAŁ W KRASCOCINIE

NADLEŚNICTWO WŁOSZCZOWA

GMINA KRASOCIN

 

 Galeria Galeria   

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 12

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): głaz.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Olesznie, cmentarz parafialny
w Olesznie, ul. Partyzantów (przy drodze powiatowej w kierunku Końskie, po lewej stronie), głaz znajduje się po lewej stronie od wejścia na cmentarz.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

POLEGŁYM I POMORDOWANYM

Z PARAFII OLESZNO

Treść napisów upamiętniających siedmiu poległych z parafii Oleszno znajdują się na załączonej

fotografii

 

 Galeria    

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 13

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Kwatera Żołnierska.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, cmentarz parafialny w Olesznie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia
NMP w Olesznie.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

Ś. P.

N. N.

POR. WOJSKA POLSKIEGO

POLEGŁ W 1939 R. NA ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ

W OBRONIE OJCZYZNY.

Ś. P.

plut.”URBAN”

lat 19

Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.

EDMUND WALOCHA

kpr.”TADEK”

lat 19

Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.

Kazimierz Piech

PPOR. AK PS.”POŚWIT”

LAT 26

POLEGŁ 26.VII.1944 POD OLESZNEM.

Ś.P.

MIECZYSŁAW BADERSKI

SOBIESKI”

lat 18

Poległ 29.X.1944r. pod Lipnem

4. Data powstania obiektu, autor fundator

brak danych

Ś. P.

STANISŁAW GAJEK

WICHER”

Lat 19

Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.

STANISŁAW ALKIEWICZ

KNIAŹ”

Lat 20

Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.

MARIAN ŁYŻWA

wachmistrz „ŻBIK”

lat 29

Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.

JÓZEF KORUS

PCHOR. „SOKÓL”

ŻOŁNIERZ AK BAT. „NURTA”

ODZN KRZYŻEM ARMII KRAJOWEJ

MEDALEM WOJSKA

ZM. 27.X.1948R. W WYNIKU REPRESJI UB.

Ś. P.

TADEUSZ ŁYŻWA

RYŚ”

Lat 23

Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.

CZESŁAW KOWALCZYK

PS. „SROKA”

LAT 19

POLEGŁ 26.VII.1944 POD OLESZNEM.

Ś. P.

STEFAN KOWALCZYK

PS. „WĘGROWIEC”

LAT 26

POLEGŁ 26.VII.1944 POD OLESZNEM.

Ś. P.

TADEUSZ WŁODARSKI

PS. „BORSUK”

LAT 19

POLEGŁ 26.VII.1944 POD OLESZNEM

Ś. P.

TADEUSZ SZLIFIERSKI

WĘGORZ”

lat 18

Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.

WACŁAW PAJĄK

PS. „OWIES”

LAT 21

POLEGŁ 26.VII.1944 POD OLESZNEM.

 

 Galeria Galeria Galeria  

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 14

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Pomnik.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Olesznie, cmentarz parafialny w Olesznie.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ POLEGŁYCH ZA OJCZYZNĘ;

na drugiej stronie pomnika tablica -

napis znajduje się na załączonej fotografii.

 

 Galeria Galeria   

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 15

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.):

Grób symboliczny mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ,,Nurta”.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia rzymsko katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Olesznie, cmentarz parafialny
w Olesznie.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

NURT

EUGENIUSZ GEDYMIN

KASZYŃSKI

UR. 22 SIERPNIA 1909

MJR WP. CICHOCIEMNY

ŻOŁNIERZ WRZEŚNIA

I WALK WE FRANCJI.

W 1942 W DYWERSJI

OKRĘGU JODŁA AK.

W 1943 DOWÓDCA

ZGRUPOWANIA ŚWIĘTOKRZYSKICH

ZGRUPOWAŃ PARTYZANCKICH

AK PONURY.

W 1944 D-CA 1 BAT. 2PP

LEG.AK. NASTĘPNIE DOWÓDCA

TEGO PUŁKU.

KAWALER KRZYŻY: VIRTUTI

MILITARI, WALECZNYCH,

ARMII KRAJOWEJ.

ZM. 24 MARCA 1976

W LONDYNIE

 

 Galeria Galeria   

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 16

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Kościół, tablica wewnątrz.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno, ul. Kielecka, gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Olesznie.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM

I BATALIONU 2 P.P. LEG. ARMII KRAJOWEJ

POLEGŁYM I ZMARŁYM Z RAN PO BITWACH

POD LIPNEM I CHOTOWEM W DNIACH 29i30.X.1944R.

WALCZĄCYM ZWYCIĘSKO POD ROZKAZAMI DOWÓDCY

MJR. EUGENIUSZA GEDYMINA KASZYŃSKIEGO – „NURTA”

PRZECIW NIEMIECKIM NAJEŹDŹCOM

TABLICĘ TĘ JAKO WYRAZ TRWAŁEJ O NICH PAMIĘCI-ORAZ W DOWÓD

WDZIĘCZNOŚCI DLA PATRIOTYCZNEJ I OFIARNEJ POSTAWY

MIESZKAŃCÓW OKOLICZNYCH WSI-

FUNDUJĄ TOWARZYSZE BRONI

Z KOMPANII POR.”JURKA CZERWONEGO”

POR „DZIKA” CHOR. „SZORTA” ZWIADU PPOR „BOGORII”

POR.„HABDANKA” SANITARIATU DR „ANDRZEJA”

OLESZNO, 29.X.1978

 

 Galeria    

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 17

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Kościół, tablica wewnątrz.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno, ul. Kielecka, gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Olesznie.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

OJCOM NA CHWAŁĘ

SYNOM DLA OTUCHY

POTOMNYM NA

WIECZNĄ PAMIĘĆ

W HOŁDZIE

ŻOŁNIERZOM NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH

ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO POD DOWÓDZTWEM

MJR WŁADYSŁAWA KOŁACIŃSKIEGO – ŻBIKA

POLEGLYM W WALKACH

O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

W LATACH 1943-1945

 

DOWÓDCA I KOLEDZY

 

OLESZNO, LIPIEC 1995

 

 Galeria    

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 18

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Pomnik NSZ.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno, ul. Przedborska, gmina Krasocin, powiat włoszczowski, trasa z Oleszna, w kierunku miejscowości Zabrody (po lewej stronie).

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

W TYM MIEJSCU 26.07.1944 R.

ODDZ. NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH

POR.„ŻBIKA”-WŁADYSŁAWA KOLACIŃSKIEGO

WSPIERANY ODDZIAŁEM A.K.MJR.”MARCINA”

MIECZYSŁAWA TARCHALSKIEGO

STOCZYŁ ZWYCIĘSKĄ BITWĘ

Z NIEMIECKIM ODDZ.SS.

W 46 ROCZNICĘ

TOW.BRONI I SPOŁECZEŃSTWO OLESZNA

26.07.1990

 

26.VII.1944 r

DZIEŃ OCALENIA

OLESZNA

PRZED ZAGŁADĄ

HITLEROWSKĄ

 

 Galeria Galeria Galeria  

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 19

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Tablica upamiętniająca.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno, gmina Krasocin, powiat włoszczowski, al. 1 Maja w Olesznie.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

TABLICA PAMIĄTKOWA KU CZCI ZAMORDOWANYCH DZIAŁACZY PARTYJNYCH I NAUCZYCIELI

PRZEZ OKUPANTA HITLEROWSKIEGO I REAKCJĘ W LATACH 1940 – 1944

MŁYNARCZYK FRANCISZEK

PASIŃSKI HIERONIM

KAWAŁEK JAN

DOBROWOLSKI STANISŁAW

SPOŁECZEŃSTWO

I OGNISKO ZNP

W OLESZNIE

OLESZNO 1970r.

 Galeria    
 

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 20

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): pomnik.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, ZPO im. Armii Krajowej w Olesznie.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.): Szkoła Podstawowa im. ARMII KRAJOWEJ w Olesznie.

 

 Galeria    

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 21

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Tablice upamiętniające.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Budynek Zespołu Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Olesznie przy ul. Szkolnej 34 .

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

PAMIĘCI PARTYZANTÓW

ODDZIAŁU ARMII KRAJOWEJ

MJR M. TARCHALSKIEGO

MARCINA” POLEGŁYCH

W BOJU Z HITLEROWCAMI

POD OLESZNEM 26 VII 1944 R

KOŁO ZBoWiD SPOŁECZEŃSTWO OLESZNA

POLEGLI W WALCE

PARTYZANCI ODDZIAŁU AK

SIERŻ. PS.„POŚWIST” –

PIECH KAZIMIERZ

STRZ. PS.„ISKRA”-

CELEJOWSKI TADEUSZ

STRZ. PS. „SROKA”-

KOWALCZYK CZESŁAW

STRZ. PS.„MALARSKI”-

SOBCZYK STANISŁAW

CZEŚĆ I CHWAŁA ICH PAMIĘCI

 Galeria    

Miejsce Pamięci Narodowej nr 22

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Pomnik upamiętniający.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Stojewsko , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Marii Panny Wspomożycieli Wiernej w Stojewsku, cmentarz parafialny.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

W HOŁDZIE NIEWINNIE

POMORDOWANYM 28 LIPCA 1944r.

PRZEZ HITLEROWSKICH OPRAWCÓW

18 MIESZKAŃCOM PARAFII

STOJEWSKO

W 55 ROCZNICĘ SPOŁECZEŃSTWO

 

 Galeria Galeria   

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 23

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Tablica upamiętniająca.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Krasocin, gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty dz. m. i Św. Tekli dz. w Krasocinie, ul. Wyzwolenia - obok Groty NMP w Krasocinie.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

ABY WRESZCIE OBROŃCOM

RZECZYPOSPOLITEJ

ŻOŁNIERZOM NIEPODLEGŁOŚCI

ZOSTAŁA ODDANA NALEŻYTA CZEŚĆ”

(Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Andrzej Duda)

PAMIĘCI

MIESZKAŃCÓW GMINY KRASOCIN

POLEGŁYCH I POMORDOWANYCH

PODCZAS WOJNY

POLSKO – BOLSZEWICKIEJ 1920,

II WOJNY ŚWIATOWEJ 1939 – 1945

I W OKRESIE STALINOWSKIM.

WDZIĘCZNI RODACY

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Deklaracja dostępności