Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 22 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Julia, Wiesława, Helena

Zabytki

„Gmina Krasocin ma bardzo bogatą historię oraz warte zobaczenia zabytki: zespoły dworsko-parkowe, kościoły, przydrożne kapliczki, wiatrak. Zgodnie z Gminną Ewidencją Zabytków są to:”

1. Biadaszek

1.1. Figura Przydrożna NMP, 1907 r.

2. Borowiec

2.1. Krzyż przydrożny, 1932 r.

2.2. Krzyż przydrożny, 1936 r.

2.3. Krzyż przydrożny, 1945 r.

3. Brygidów

3.1. Kapliczka, mur., XIX w.

3.2. Krzyż przydrożny, przed 1937 r.

4. Cieśle

4.1. Kapliczka, mur., XIX w.

5. Chotów

5.1. Układ przestrzenno-krajobrazowy wsi:

Rejestr: 932 z 23.04.1977 r.

5.2. Krzyż przydrożny, 1901 r.

6. Czostków

6.1. Dworzec kolejowy mur. XIX w. 

6.2. Krzyż przydrożny, 1901 r.

7. Gruszczyn

7.1. Park dworski:

Rejestr: 934-z 23.04.1977 r.

7.2. Ruina zboru, mur., XVI (?) w.

7.3. Kapliczka przydrożna z figurą św. Jana Nepomucena, poł. XIX w.

7.4. Krzyż przydrożny, 1934 r.

7.5. Krzyż przydrożny, 1939 r.

8. Jakubów

8.1. Krzyż przydrożny, 1938 r.

9. Karolinów

9.1. Krzyż przydrożny, 1935 r.

10. Krasocin

10.1. Zespół kościoła parafialnego p.w. ŚŚ. Doroty i Tekli:

- Kościół parafialny wraz z dzwonnicą

Rejestr: 423 z 21.06.1967 r.

10.2. Wiatrak

Rejestr: 797 z 26.02.1958 r.

10.3. Plac przykościelny, 1856 r.

10.4. Kapliczka – grota NMP mur. k. XIX w.

10.5. Plebania, mur., k. XIX w.

10.6. Cmentarz  Parafialny rzym.-kat.

10.7. Wójtostwo, później biblioteka, mur. k. XIX w.

10.8. Brama główna cmentarza parafialnego.

10.9. Kapliczka św. Jana Nepomucena, 1856 r.

10.10. Krzyż przydrożny, 1945 r.

10.11. Piwnice budynku mieszkalnego, mur (dawny lamus dworski), XVIII w./1 poł. XIX w.

10.12. Budynek gospodarczy, mur (ob. obora), XVIII w./1 poł. XIX w.

10.13. ul. Ariańska – krzyż przydrożny, 1957 r.

10.14. ul. Urbańskiego – krzyż przydrożny, XIX w.

10.15. ul. Wyzwolenia – kościelisko cmentarzem i kopcem, k. XIV w.

10.16. ul. Wyzwolenia – krzyż przydrożny, 1894 r.

10.17. ul. Wyzwolenia – krzyż przydrożny, (z żeliwnym ogrodzeniem wokół) 1912 r.

10.18. ul. Wyzwolenia – krzyż przydrożny, 1944 r.

11. Lipie

11.1. Krzyż przydrożny, 1946 r.

12. Ludynia

12.1. Zespół dworski:

- Dwór, lamus (wg tradycji zbiór ariański), park

Rejestr: 407 z 21.06.1967 r. (dwór i lamus)

Rejestr: 673 z 18.12.1957 r. (park).

12.2. Stajnia, mur., k. XIX w., przebudź., częściowo zrujnowana.

12.3. Cmentarz Wojenny, 1914-1915 r.

12.4. Kapliczka, mur. XIX w.

12.5. Krzyż przydrożny, XVII (?) / XIX w.

13. Mieczyn

13.1. Kapliczka, mur., przed 1916 r.

14. Ogrójce

14.1. Krzyż przydrożny, 1938 r.

15.Oleszno

15.1. Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP:

Rejestr : 412 z 21.06.1967 r.

15.2. Pałac w zespole pałacowo-parkowym

Rejestr : 967 z 17.08.1977 r., zmiana 12.07.2013 r.

Park z układem wodnym w zespole pałacowo-parkowym

Rejestr : 656 z 18.12.1957 r. i 967 z 17.08.1977 r., zmiana 12.07.2013 r.

15.3. Dawna gorzelnia dworska, mur, 1 poł. XIX w., przebudowany 2 poł. XX w.

15.4. Dawna rządcówka dworska, mur, 1 poł. XIX w.

15.5. Obora, ob. dom mieszkalny, mur 1 poł. XIX w., przebudowany.

15.6. Obora neogotycka/ spichlerz, 1 poł. XIX w., współcześnie dobudowany kolumnowy ganek.

15.7. Cmentarz przykościelny, teren w granicach ogrodzenia.

15.8. Cmentarz Parafialny, rzym.-kat.

15.9. Kaplica Cmentarna, mur. k. XIX w.

15.10. Kaplica Grobowa Floriana Łętowskiego, mur., 1902 r.

15.11. Krzyż przydrożny, 1927 r. (naprzeciwko cmentarza).

15.12. Al. 1 Maja – kapliczka z figurą św. Floriana, k. XIX w.

15.13. ul. Kielecka 1 – krzyż przydrożny, 1913 r.

15.14. ul. Kościelna – krzyż przydrożny, 1 ćw. XX w.

15.15. ul. Przedborska – krzyż przydrożny, 1918 r.

16. Ostra Górka

16.1. Krzyż przydrożny, 1944 r.

17. Ostrów

17.1. Krzyż przydrożny, 1 ćw. XX w.

17.2. Krzyż przydrożny, 1917 r.         

18. Rogalów

18.1. Kapliczka, mur., k. XIX w.

19. Skorków

19.1. Kapliczka, mur., k. XIX w.

19.2. Kuźnia z wyposażeniem , 1 ćw. XX w.

20. Stojewsko

20.1. Cmentarz Ewangelicki.

20.2. Kościół ewangelicki, l. 20 XX w.

20.3. Krzyż przydrożny, 1 ćw. XX w. (wraz z żeliwnym ogrodzeniem).

20.4. Krzyż przydrożny, 1939 r. (na „Liszowej Górze”).

21. Sułków

21.1. Kapliczka, mur., k. XIX w. remont.

21.2. Krzyż przydrożny, 1920 r.

22. Świdno

22.1. Kapliczka, mur., 1 poł. XIX w. remont.

22.2. Krzyż przydrożny, 1910 r.

23. Wojciechów

23.1. Krzyż przydrożny, 1917 r.

24.Wola Świdzińska

24.1. Zespół dworski:

- założenie pofolwarczne, XIX w.: park ,dwór, dziedziniec gospodarczy  z zabudowaniami (stajnia i stodoła)

Rejestr : 938 z 26.04.1977 r.

24.2. Zespół pofolwarczny z parkiem i dziedzińcem, 2 poł. XIX w.

24.3. Rządcówka, ob. dom mieszkalny nr 2, mur., k. XIX w.

24.4. Krzyż przydrożny, 1 poł. XX w. (w centrum wsi).

24.5. Krzyż przydrożny, 1943 r.

25. Występy

25.1. Krzyż przydrożny, 1935 r.

25.2. Krzyż przydrożny, 1950 r.

26. Żeleźnica

26.1. Krzyż przydrożny w 1 poł. XIX w.

„Ruiny zboru w Gruszczynie, zespół dworski w Ludyni, kościół parafialny w Krasocinie oraz kościół parafialny w Olesznie można zobaczyć podczas wędrówki na Szlaku Przygody. Powstał on na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach współpracy lokalnych grup działania. Tworzą go różne krainy: talentów, kultur, czterech żywiołów, legend, sacrum i profanum oraz natury. Gmina Krasocin wspólnie z sąsiednimi gminami tworzy Krainę natury.”

 

 

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Deklaracja dostępności