Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 14 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Bazyli, Eliza, Justyna

Organizacje pozarządowe

• Oferty składane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Oferta.pdf

OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy 2 dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) i § 16 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr XL/344/21 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krasocin informuje, że w trakcie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie kadencji 2022-2025 zgłoszono następujące kandydatury:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku. (Ogłoszenie.pdf)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.docx

Wzór oferty realizacji zadania publicznego.docx

Ramowy wzor umowy o realizacje zadania publicznego.docx
Instrukcja wypelniania oferty.docx

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krasocin ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert. (OGŁOSZENIE.PDF)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.docx

Wzór oferty realizacji zadania publicznego.docx

Ramowy wzor umowy o realizacje zadania publicznego.docx
Instrukcja wypelniania oferty.docx

 

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Deklaracja dostępności