Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 23 Luty 2024    |    Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian

Nabór wniosków do Projektu „Pierwsza Firma – Dotacje dla Młodych „ od 21 marca 2022r.

Regionalna Izba GospodarczaRegionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o. informuje, iż nabór wniosków do projektu „Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; rozpocznie się od 21 marca 2022 roku.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa i stworzenie miejsc pracy dla 43 osób otrzymujących dotację (29 kobiet, 14 mężczyzn) w wieku 18 - 29 lat, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, nie uczą się (za wyjątkiem nauki zaocznej) , zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego.
Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ,tj. osób zaliczanych do kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety i osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu oferujemy Uczestnikom wsparcie obejmujące:

1. INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM.

2. SZKOLENIE dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

3. SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM

4. WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

5. WSPARCIE POMOSTOWE do 15.600,00 zł NETTO przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy (2 600,00 zł netto/miesiąc/firmę).

Nie wymagany jest wkład własny finansowy – udział w projekcie jest bezpłatny !
Projekt jest działaniem publicznym i ma wesprzeć osoby pozostające bez zatrudnienia w trudnej sytuacji na rynku pracy.
Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli dotrzeć do jak największej ilości osób.
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 21 marca 2022 r. w biurach :
Starachowice, ul. Zgodna 2, tel. 41 275 19 05 oraz do punktu rekrutacyjnego w Akademii Przedsiębiorczości: Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.
Więcej informacji na temat projektu na naszej stronie http://rig.org.pl/projekty-realizowane/ oraz pod adresem: https://ap.org.pl/projekty/pierwsza-firma/
Kontakt telefoniczny z RIG Starachowice : tel. 41 275 19 05 .

plakat.pdf

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Deklaracja dostępności