Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 19 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Alfred, Wincenty, Włodzisław

Nadanie sztandaru Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. mjr ,,Hubala” w Krasocinie.

11 listopada 2010r. w 92 rocznicę Święta Niepodległości , Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Krasocinie otrzymał sztandar. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 8.00 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Tekli , gdzie w trakcie Mszy Świętej został poświęcony nasz sztandar.Po ceremonii kościelnej nastapił przemarsz wszystkich uczestników ulicami Krasocina do Urzędu Gminy w Krasocinie.Po komendzie ,,Poczty sztandarowe wprowadzić” na salę konferencyjną wchodziły kolejno poczty sztandarowe witane przez Prezesa ZWiRWP w Krasocinie st. sierż. w stanie spoczynku Mariana Włodarczyka:

1 – poczet sztandarowy ZWiRWP w Krasocinie - chorąży plut. Edward Lichosik,

 

2 -  poczet sztandarowy Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie -chorąży mjr Jan Stachow,

 

3 -  poczet sztandarowy Związku Miejsko-Gminnego w Krzeszowicach -chorąży  sierż. Mieczysław Wójcik,

 

4 - -  poczet sztandarowy Związku Kombatantów RP  w Krasocinie -chorąży  por. Jan Stępień,

 

5 - poczet sztandarowy OSP w Krasocinie -chorąży  dh Stanisław Kozioł,

 
 

Po powitaniu sztandarów Prezes ZWiRWP w Krasocinie st. sierż. Mariana Włodarczyk, powitał zaproszonych gości:

 

-Wiceprezes Z.G ZWiRWP płk. Władysław Dobrzański,

 

-Prezes Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie kpt. Stefan Gontek,

 

- Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach mjr Jerzy Nowak oraz  Sekretarz płk.Jan Szpak,

 

- Komendant WKU w Kielce-Bukówka płk. Krzysztof Leśniak oraz kpt.Jarosław Stąpor,

 

- Wójt Gminy Krasocin Józef Siwek,

 

- Komendant Posterunku Policji w Krasocinie st.asp. Adam Kozieł,

 

- Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krasocinie mgr Krzysztof Jasiowski.

 

 Następnie wiceprezes ZWiRWP w Krasocinie st. sierż. mgr Andrzej Kowalczyk, przedstawił kolejne etapy podejmowanych przez związek inicjatyw mających na celu ufundowanie sztandaru. Na zakończenie swojego wystąpienia ,poprosił wszystkich zaproszonych gości oraz fundatorów ,,gwoździ” o wpis do kroniki naszej organizacji. Aktu wręczenia sztandaru  dokonał Wiceprezes Z.G ZWiRWP płk. Władysław Dobrzański w asyście kpt. Stefana Gontka,mjr Jerzego Nowaka i płk. Jana Szpaka. Prezes ZWiRWP w Krasocinie st. sierż. Marian Włodarczyk przyjął sztandar i zgodnie z ceremoniałem ucałował płat sztandaru i wręczył pocztowi sztandarowemu ZWiRWP w Krasocinie z chorążym plut. Edwardem Lichosikiem.

 

 Komendant WKU  Kielce-Bukówka płk. Krzysztof Leśniak wręczył nominacje na kolejne stopnie podoficerskie;

 

- na stopień starszego kaprala – Czesław Majecki,

 

-  na stopień kaprala Zbigniew Kapot, a nieobecni kol. Marian Grabka, Jan Lichosik nominacje otrzymają nz najbliższym spotkaniu.

 
 

 Z inicjatywy Związku Kombatantów RP  w Krasocinie -  por. Jan Stępień , odznaczyl Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Krasocinie mgr Krzysztofa Jasiowskiego medalem ,,Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”Wręczenia odznaczenia dokonał płk. Władysław Dobrzański w asyście Wójta Józefa Siwka i por. Jana Stępnia. Nastepnie głos zabrał Prezes ZWiRWP w Krasocinie st. sierż. Marian Włodarczyk , który przedstawił historię powstania i działalności naszej organizacji;

 

 

 

PRZEMÓWIENIE OKOLICZNOŚCIOWE Z OKAZJI NADANIA SZTANDARU  ORGANIZACJI GMINNEJ ZWIĄZKU   WETERANÓW i REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO W DNIU 11 LISTOPADA 2010R

 

 

 

(Szanowni zaproszeni goście ,drodzy koledzy, przyjaciele i członkowie naszej organizacji.

 

    Z okazji dzisiejszej uroczystości pragnę serdecznie powitać wszystkich obecnych i przedstawić krótką historię powstania naszego Związku w Krasocinie.

 

  Związek ŻLWP powstał 8 lutego 2004r. Po reorganizacji koła nr 6 w Krakowie  liczącego 114 członków, do którego należeli członkowie z Krasocina. Problemy organizacyjne, odległość oraz różnorodność problemów Krakowa i Krasocina musiały spowodować zmiany. Decyzją Zarządu Wojewódzkiego nastąpił podział w/w koła na koło nr 7 w Krasocinie koło nr 9 w Krzeszowicach. Głównym inicjatorem był już nieżyjący płk.Józef Kozieł, mjr Jan Stachow, por. Janusz Bejski i moja skromna osoba sierż. Marian Włodarczyk. Początkowo nasze koło liczyło 7 członków , a obecne koło gminne  20 członków w skład którego wchodzą oficerowie i podoficerowie(półkownik, major, kapitan, porucznik, dwóch st. sierżantów, 2 plutonowych ,2 st. kaprali,  kapral, 7 st. szeregowców i 2 szeregowców)

 
 

 Związek nasz przyjął za swojego patrona mjr Henryka Dobrzańskiego ,, Hubala”. Nasz patron w 1939r. ze swoimi żołnierzami podjął   walkę z hitlerowskim okupantem .Zginął- jako bohater 30 kwietnia 1940r.w lasach pod Anielinem. Znienawidzony przez Niemców ,jego zmasakrowane ciało zostało wywiezione w nieznane po dzień dzisiejszy miejsce wiecznego spoczynku . Za swoje zasługi odznaczony 4- krotnie Krzyżem Walecznych, w 1956 Krzyżem Virtuti Militari IV klasy, w 1990r. awansowany pośmiertnie na stopień półkownika, a 16. września 2010r. – uhonorowany Krzyżem Wielkim Odrodzenia Polski.

 
 

  Proszę kolegów w dniu 3 marca 2009r. Małopolski Zarząd Wojewódzki ZŻLWP w Krakowie naszej organizacji przyznał status Zarządu Gminnego co upoważniało nas do podjęcia działań zmierzających do nadania sztandaru. Na zebraniu 17 maja 2005r. wniosek Jana Mazura – o ufundowaniu sztandaru uzyskał akceptację i powołano zespół w składzie:

 

- Marian Włodarczyk,

 

- Andrzej Kowalczyk,

 

- Edward Lichosik,

 

- Zenon Dachowski  odpowiedzialny za wdrożenie tej inicjatywy.

 
 

 Członkowie koła zadeklarowali, że dokonają na ten cel indywidualnej wpłaty oraz zobowiązali Zarząd  do podjęcia działań mających na celu pozyskanie srodków finansowych Kolega Andrzej Kowalczyk wykonał projekt sztandaru a my opracowaną ulotkę wysłaliśmy do różnych organizacji w Polsce, zakładów pracy, stowarzyszeń oraz osób prywatnych. Nasi adresaci pospieszyli z pomocą i udało nam się zebrać wymaganą kwotę. Dziś z okazji 92 rocznicy Święta Niepodległości możemy cieszyć się z efektów naszych działań. Jesteśmy kołem otwartym na różne inicjatywy, aktywnie uczestniczymy w uroczystościach szkolnych, środowiskowych, patriotycznych i państwowych. Podejmujemy szereg inicjatyw i cieszymy się zaufaniem. Mamy wiele planów a  zmiana organizacyjna związku  Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego pozwoli na wstapienie do naszej organizacji nowych członków .Przy tej okazji pragnę podziękować wszystkim darczyńcom, osobom wspierających naszą organizację oraz wszystkim tym którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości . Dziękuję za uwagę)

 
 

Po przemówieniu okolicznościowym zabrali głos zaproszeni goście;

 

-  Wiceprezes Z.G ZWiRWP płk. Władysław Dobrzański,

 

-  Prezes Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie kpt. Stefan Gontek,

 

-  Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach mjr Jerzy Nowak .

 

-  sierż. Mieczysław Wójcik.

 
 

  Nasi goście byli zaskoczeni wspaniałą organizacją naszego związku, ogromem pracy i wysiłków które zostały włożone w pozyskanie środków na ufundowanie sztandaru. Bardzo podobała się wszystkim otwartość naszej organizacji na współpracę z innymi organizacjami wojskowymi, kombatanckimi i społecznymi. Szczególną jest jednak współpraca ze szkołami , gdzie wychowanie młodego człowieka powinno być wspierane przez wszystkie organizacje. Cenną inicjatywą naszej organizacji(jak podkreślali wszyscy goście ) było wybranie na patrona wspaniałego bohatera naszej ziemi świętokrzyskiej majora ,,Hubala”. To praca w dobrym kierunku, takiej organizacji można pozazdrościć, z taką organizacją jak ta w Krasocinie można tylko współpracować i pokazywać jako przykład innym- tak na zakończenie podsumowali nasi goście, a dowód uznania kpt. Stefan Gontek wręczył Prezesowi piękny dyplom. Na tym oficjalna część uroczystości została zakończona. Po wspólnym zdjęciu wszystkich uczestników udaliśmy się na skromny poczęstunek.

 

Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości ,naszym sponsorom oraz wszystkim których los naszej organizacji jest bliski.

 

 

 

 

  Z poważaniem  

Prezes ZWiRWP w Krasocinie st. sierż. Marian Włodarczyk.

 

 b_150_100_16777215_00_images_gmina_zw2011_1_(Medium).JPG b_150_100_16777215_00_images_gmina_zw2011_2_(Medium).JPG b_150_100_16777215_00_images_gmina_zw2011_3_(Medium).JPG

b_150_100_16777215_00_images_gmina_zw2011_4_(Medium).JPG b_150_100_16777215_00_images_gmina_zw2011_5_(Medium).JPG b_150_100_16777215_00_images_gmina_zw2011_7_(Medium).JPG

b_150_100_16777215_00_images_gmina_zw2011_8_(Medium).JPG b_150_100_16777215_00_images_gmina_zw2011_9_(Medium).JPG b_150_100_16777215_00_images_gmina_zw2011_10_(Medium).JPG

 b_150_100_16777215_00_images_gmina_zw2011_11_(Medium).JPG b_150_100_16777215_00_images_gmina_zw2011_12_(Medium).JPG

 
 

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Deklaracja dostępności